นโยบายด้านการซื้อขายสินค้า (Exchange Policy)

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

  1. รายการสินค้าที่ต้องการซื้อโดยระบุรุ่น  ขนาด สี (ถ้ามี)
  2. จำนวนสินค้าที่ต้องการ
  3. ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวกของผู้ซื้อ
  4. ขอสงวนสิทธิ์การขาย กรณีไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางช่องทาง Online
FB : Worldtech Thailand

Line : @worldtechthailand

 

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ช่องทางการชำระเงิน

           – จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard

          – บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)