นโยบายด้านการรับประกันสินค้า (Warranty)

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์  หากมีข้อกำหนดว่ามีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปีเต็ม หรือเมื่อซื้อสินค้าไม่เกิน 14 วันแล้วสินค้ามีปัญหา บริษัทเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที สามารถติดต่อบริษัทฯ ทางช่องทาง Online
FB : Worldtech Thailand

Line : @worldtechthailand

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง รอยขีดข่วน อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี
2. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ ผู้ผลิต จะเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
3. พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ผู้ผลิต ไม่สามารถรับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารดังกล่าว