1) บริการด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้า ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
 3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปทาง Email หรือทางโทรศัพท์

 2) ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่งโดยบริษัท Kerry Express และ Flash Express ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 – 3 วันทำการ และ 3-5 วันทำการสำหรับต่างจังหวัด

3) นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ผลิต ท่านสามารถเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งเปลี่ยน/คืน ทันที นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS,Register หรือขนส่งจาก Kerry 
 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่ท่านรับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนอะไหล่ให้ตามที่ตกลงไว้

4) เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, เปลี่ยนสินค้า, เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 3. บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

5) ในกรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว
 2. สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น หีบห่อชำรุด, อุปกรณ์พ่วงอื่นไม่ครบ
 3. สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป