เจาะลึก Ram คืออะไร ทําหน้าที่อะไรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราบ้าง…

               แรม (RAM) คือ หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ที่ย่อมาจากคำว่า “Random Access Memory” เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และความเร็วในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราว ซึ่งหมายถึงจะสามารถทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง เมื่อมีการตัดกระแสไฟฟ้าหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลใน RAM ก็จะหายไป ซึ่งในปัจจุบันแรมนั้นได้ถูกพัฒนามาจนถึง RAM DDR4 ซึ่งรองรับการทำงานจาก ซีพียูอนุกรม Core i7 5xxx สถาปัยกรรม Haswell-E ที่ใช้ช็อกเก็ตแบบใหม่ LGA2011-v3 เป็นต้น   RAM ทำหน้าที่อะไร…                RAM ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือชุดคำสั่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ในคอมพิวเตอร์ แล้วส่งต่อไปยัง CPU ให้ประมวลผล คำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูลตามต้องการ เมื่อ CPU คำนวณเสร็จแล้ว จะส่งผลการคำนวณหรือวิเคราะห์นั้น ๆ กลับมายัง RAM เพื่อส่งต่อไปยังโปรแกรมเจ้าของคำสั่ง ก่อนจะแสดงผลของการคำนวณออกมาทางหน้าจอ เป็นต้น   รูปภาพ Bandwidth […]