Showing all 6 results

 • Sale!
  Worldtech 7 inch Car Double Din Mirror LinkWorldtech Car Double Din

  Worldtech Car Multimedia WT-558ADCKBT/17, Double Din 7″ LED Backlight (16:9 Wide-Screen)

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Read more
 • Sale!
  Worldtech 7 inch Car Double Din Mirror LinkWorldtech Car Double Din

  เครื่องเสียงรถ,วิทยุติดรถยนต์ 2Din Worldtech Car Audio รุ่น WT-55ADCKBT หน้าจอ 7″ (วิทยุ mp3 usb บลูทูธ) ราคาพิเศษและมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ร่วมกับมือถือระบบแอนดรอยด์

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Read more
 • Sale!
  Worldtech 7 inch Car Double Din Mirror LinkWorldtech Car Double Din

  เครื่องเสียงรถ,วิทยุติดรถยนต์ 2Din Worldtech Car Audio รุ่น WT-55CDCKBT หน้าจอ 7″ (วิทยุ mp3 usb บลูทูธ) ราคาพิเศษและมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ร่วมกับมือถือระบบแอนดรอยด์

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Add to cart
 • Sale!
  Worldtech 7 inch Car Double Din Mirror LinkWorldtech Car Double Din

  ใหม่ล่าสุด !!! เครื่องเสียงรถ,วิทยุติดรถยนต์ 2Din Worldtech Car Audio รุ่น WT-55EDCKBT หน้าจอ 7″ (วิทยุ mp3 usb บลูทูธ) ราคาพิเศษและมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ร่วมกับมือถือระบบแอนดรอยด์

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Add to cart
 • Sale!
  Worldtech 7 inch Car Double Din Mirror LinkWorldtech Car Double Din

  ใหม่ล่าสุด !!! เครื่องเสียงรถ,วิทยุติดรถยนต์ 2Din Worldtech Car Audio รุ่น WT-55FDCKBT หน้าจอ 7″ (วิทยุ mp3 usb บลูทูธ) ราคาพิเศษและมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ร่วมกับมือถือระบบแอนดรอยด์

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Add to cart
 • Sale!
  Worldtech Car Double Din

  ใหม่ล่าสุด!!! เครื่องเสียงรถ,วิทยุติดรถยนต์ 2Din Worldtech Car Audio รุ่น WT-55DDCKBT หน้าจอ 7″ (วิทยุ mp3 usb บลูทูธ) ราคาพิเศษและมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ร่วมกับมือถือระบบแอนดรอยด์

  • Double Din (2DIN)LED 7 “LED Backlight (จอกว้าง 16: 9)
  • รองรับไฟล์ MPEG4 / SVCD / MP3 / WMA / AVI / GIF / JPEG
  • รองรับการต่อใช้งานกล้องมองหลัง
  • มีระบบการเชื่อมต่อ Mirror Link ที่ช่วยให้คุณสามารถนำภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นไปแสดงยังห้นาจอของเครื่องเล่น
  • รองรับการต่อใช้งานบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก-รับสายและการฟังเพลง
  • มี Steering Wheel รองรับการควบคุมการทำงานจากพวงมาลัย
  • รองรับการใช้งานผ่าน USB/SD/MMC CARD
  • มีAUX
  ฿3,290.00 ฿1,590.00 Read more