Speaker & SubWoofers

Q : ขอรายละเอียดการผ่อน, สามารถผ่อนได้ไหม, ใช้อะไรในการผ่อนชำระ

ANS. สำหรับการผ่อนชำระสามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับทางlazadaได้เลยครับ

Q : มีรับประกันไหม, รับประกันนานกี่ปี?

ANS. สวัสดีครับ สินค้าของเราจะรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน14วันแต่ถ้าหากเกิน14วันจะเป็นการซ่อมสินค้าฟรีครับคุณลูกค้า

Q : ระยะเวลาการจัดส่งกี่วันจะได้รับของ ?

ANS. สำหรับระยะเวลาการจัดส่งจะอยู่ที่2-3วันทำการหลังคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ครับ

Q : ใช้บริการขนส่งของอะไร,จัดส่งแบบไหน ?

ANS. สำหรับการขนส่งของเราจะใช้บริการของเคอร์รี่ครับคุณลูกค้า

Q : เก็บเงินปลายทางไหม ?

ANS. สำหรับการชำระสินค้าของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกครับโดยเราจะมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับในขั้นตอนการชำระสินค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ

Q : มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งหรือไม่ครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมีแผนกQCสินค้าก่อนนำส่งทุกครั้งครับคุณลูกค้า

Q : มีสายไฟมาให้พร้อมติดตั้งเลยไหมครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมี่ให้แค่ตัวสินค้าครับคุณลูกค้า

Q : ขอรายละเอียดการผ่อน, สามารถผ่อนได้ไหม, ใช้อะไรในการผ่อนชำระ

ANS. สำหรับการผ่อนชำระสามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับทางlazadaได้เลยครับ

Q : มีรับประกันไหม, รับประกันนานกี่ปี?

ANS. สวัสดีครับ สินค้าของเราจะรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน14วันแต่ถ้าหากเกิน14วันจะเป็นการซ่อมสินค้าฟรีครับคุณลูกค้า

Q : ระยะเวลาการจัดส่งกี่วันจะได้รับของ ?

ANS. สำหรับระยะเวลาการจัดส่งจะอยู่ที่2-3วันทำการหลังคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ครับ

Q : ใช้บริการขนส่งของอะไร,จัดส่งแบบไหน ?

ANS. สำหรับการขนส่งของเราจะใช้บริการของเคอร์รี่ครับคุณลูกค้า

Q : เก็บเงินปลายทางไหม ?

ANS. สำหรับการชำระสินค้าของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกครับโดยเราจะมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับในขั้นตอนการชำระสินค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ

Q : มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งหรือไม่ครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมีแผนกQCสินค้าก่อนนำส่งทุกครั้งครับคุณลูกค้า

Q : มีสายไฟมาให้พร้อมติดตั้งเลยไหมครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมี่ให้แค่ตัวสินค้าครับคุณลูกค้า

Q : ขอรายละเอียดการผ่อน, สามารถผ่อนได้ไหม, ใช้อะไรในการผ่อนชำระ

ANS. สำหรับการผ่อนชำระสามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับทางlazadaได้เลยครับ

Q : มีรับประกันไหม, รับประกันนานกี่ปี?

ANS. สวัสดีครับ สินค้าของเราจะรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน14วันแต่ถ้าหากเกิน14วันจะเป็นการซ่อมสินค้าฟรีครับคุณลูกค้า

Q : ระยะเวลาการจัดส่งกี่วันจะได้รับของ ?

ANS. สำหรับระยะเวลาการจัดส่งจะอยู่ที่2-3วันทำการหลังคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ครับ

Q : ใช้บริการขนส่งของอะไร,จัดส่งแบบไหน ?

ANS. สำหรับการขนส่งของเราจะใช้บริการของเคอร์รี่ครับคุณลูกค้า

Q : เก็บเงินปลายทางไหม ?

ANS. สำหรับการชำระสินค้าของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกครับโดยเราจะมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับในขั้นตอนการชำระสินค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ

Q : มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งหรือไม่ครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมีแผนกQCสินค้าก่อนนำส่งทุกครั้งครับคุณลูกค้า

Q : ตอบสนองกี่ dbครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าตัวนี้จะมีค่าsensitive 90dB ครับคุณลูกค้า

Q : ขอรายละเอียดการผ่อน, สามารถผ่อนได้ไหม, ใช้อะไรในการผ่อนชำระ

ANS. สำหรับการผ่อนชำระสามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับทางlazadaได้เลยครับ

Q : มีรับประกันไหม, รับประกันนานกี่ปี?

ANS. สวัสดีครับ สินค้าของเราจะรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน14วันแต่ถ้าหากเกิน14วันจะเป็นการซ่อมสินค้าฟรีครับคุณลูกค้า

Q : ระยะเวลาการจัดส่งกี่วันจะได้รับของ ?

ANS. สำหรับระยะเวลาการจัดส่งจะอยู่ที่2-3วันทำการหลังคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ครับ

Q : ใช้บริการขนส่งของอะไร,จัดส่งแบบไหน ?

ANS. สำหรับการขนส่งของเราจะใช้บริการของเคอร์รี่ครับคุณลูกค้า

Q : เก็บเงินปลายทางไหม ?

ANS. สำหรับการชำระสินค้าของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกครับโดยเราจะมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับในขั้นตอนการชำระสินค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ

Q : มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งหรือไม่ครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าของเราจะมีแผนกQCสินค้าก่อนนำส่งทุกครั้งครับคุณลูกค้า

Q : ตอบสนองกี่ dbครับ ?

ANS. สวัสดีครับ สำหรับสินค้าตัวนี้จะมีค่าsensitive 90dB ครับคุณลูกค้า