เทคโนโลยี “Bluetooth5” คืออะไร…และมีคุณสมบัติใหม่อะไรบ้าง…?

          Bluetooth 5 คือ มาตรฐานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มผู้พัฒนามากกว่า 30,000 บริษัท ภายใต้ชื่อ Bluetooth Special Interest Group หรือเรียกย่อๆ ว่า SIG ที่ถูกพัฒนามาจาก Bluetooth เวอร์ชั่น 4 โดยการเปิดตัวครั้งนี้ Bluetooth 5 ได้ถูกพัฒนาความสามารถทั้งในด้านประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่เพิ่มระยะไกลกว่าเดิม 4 เท่า อีกทั้งยังเพิ่มความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเป็น 2 เท่าอีกด้วย และจะรองรับแบนด์วิธเพิ่มขึ้น 800 เปอร์เซ็นต์           บอกได้เลยว่า Bluetooth 5 เกิดมาเพื่อทลายกำแพงขีดข้อจำกัดของระยะการเชื่อมต่อ และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมถึงไม่ต้องใช้ Wi-Fi ในการ Broadcast เพื่อรองรับการใช้งาน […]